Masaru Kawai

 
 
Lacquer Bowl Bento Box
Hako-Zen
Hako-Zen

Laquer Bowl

**SOLD
Bento Box(Long)

Hako-Zen
Storage Box

Hako-Zen
Storage Box

 Masaru Kawai

**SOLD
Small Tray

**SOLD
Small Tray

Jyubakko

**SOLD Round Tray30cm

 Masaru Kawai

Wagatabon 

Magewappa

 
 
Magewappa butter case magewappa butter case magewappa bento box

Magewappa Butter Case

**SOLD OUT
Magewappa Butter Case

Magewappa Bento Box

 

Tatsuya Aida

 
 
Tea Leaf Canister Tea Leaf Canister

**SOLD OUT
Tea Leaf Box Cherry

Tea Leaf Box
Kurumi

**SOLD OUT
Tea Leaf Box
Walnut

**SOLD OUT
Tea Leaf Box
Walnut

 

Hiroyuki Watanabe

 

Hiroyuki Watanabe Wood Spoon Kaban Board

**SOLD OUT
Renge Spoon S

**SOLD OUT
Renge spoon L

**SOLD OUT
Muddler Spoon

**SOLD OUT
Kaban Cutting Board

 

Fujii Seisakusho

 
 
FUJI SEISAKUSHO | Lacquer Tableware FUJI SEISAKUSHO | Lacquer Tableware FUJI SEISAKUSHO | Lacquer Tableware FUJI SEISAKUSHO | Lacquer Tableware

Lidded box S
Horse Chestnut lid

Lidded box L
Horse Chestnut lid

Lidded box S Kurumi Lid

Lidded box L
Kurumi Lid

FUJI SEISAKUSHO | Lacquer Tableware FUJI SEISAKUSHO | Lacquer Tableware FUJI SEISAKUSHO | Lacquer Tableware FUJI SEISAKUSHO | Lacquer Tableware

Square Canister S
Chestnut

Square Canister L
Chestnut

Square Canister S
Wanut

**OUT OF STOCK Square Canister L
Wanut

 FUJI SEISAKUSHO | Lacquer Tableware FUJI SEISAKUSHO | Lacquer Tableware FUJI SEISAKUSHO | Lacquer Tableware FUJI SEISAKUSHO | Lacquer Tableware

HAMON- Rim Plate 

HAMON- Rim Plate
Fuki Urushi- Black

Chestnut Tray

Fuki-Urushi Tray

FUJI SEISAKUSHO | Lacquer Tableware FUJI SEISAKUSHO | Lacquer Tableware

Fuki Urushi Bowl

**OUT OF STOCK Maki Ji Bowl


 

Oak Bowls

 
 
Kashiwan Bowl Kashiwan Bowl Kashiwan Bowl

Kashiwan Bowl-G Type

Kashiwan Bowl-Y type

Kashiwan Bowl -U Typel

Usubikibachi Bowl

 

Yoshiyuki Kato

 

**OUT OF STOCKCurry Spoon Walnut

**OUT OF STOCKCurry Spoon Sakura  (Cherry)

**OUT OF STOCKCoffee Scoop sm

**SOLD OUT
Coffee Scoop Lg

**OUT OF STOCK Chasaji -Tea Leaf Spoon

Tray -Kurumi L

**OUT OF STOCKTray - Walnut L

Tray - Walnut S

 

Takehito Ichikawa

 
 
Dry Flower Vase Dry Flower Vase 
Dry Flower Vase

Dry Flower Vase

Dry Flower Vase

Dry Flower Vase

Dry Flower Vase

 

Kenji Fukui

 
 
Square Cutting Board Square Cutting Board Square Cutting Board Square Cutting Board

Square Cutting Board (Small)

Square Cutting Board (Large)

Curved Cutting Board (Small)

Curved Cutting Board (Large)

Baguette Board

Baguette Board

Cherry Cutting Board Round

Cherry Cutting Board Square

 
 

Kami Tableware

 
 

 

Kami Glass Kami Glass Kami Mug Cup Kami Mug Cup

Kami Glass (S)

 Kami Glass (L)

Kami Mug Cup (S)

Kami Mug Cup (M)

45° Butter Case 45° Butter Case

45° Butter Case Walnut

45° Butter Case Maple


 

Wood Cutlery

 
Handmade Quince wood cutlery .
Quince Tableware Quince Tableware Quince Tableware Quince Tableware

Quince Spoon L

Quince Spoon S

Quince Dessert Fork

Quince 3 Spoon Set

Tea Leaf Spoonじ

**OUT OF STOCK
Tea Leaf Spoon

 

Other Wood

 
 
Round Tray Round Tray Tabletop Dustpan

Round Tray

Round Tray

Tabletop Broom

 
 

Shoji Morinaga

 

 Bowl by Shoji Morinaga Bowl by Shoji Morinaga Bowl by Shoji Morinaga Bowl by Shoji Morinaga

**SOLD
Wood Bowl (A) Cherry

**SOLD
Wood Bowl (B) Cherry

**SOLD
Wood Bowl (C)-Katsura Wood

**SOLD
Wood Bowl (D) Katsura Wood

Bowl by Shoji Morinaga

**SOLD
Wood Bowl (E)-Cherry

**SOLD
Wood Bowl (F)-

**SOLD
Wood Bowl (F)-
Camphor Wood

**SOLD
Wood Bowl (G)-
Cherry